Voedingsvoorlichting declareren

Er wordt een maximumbedrag vergoed, de zorgverlener mag zelf het tarief bepalen dat gedeclareerd wordt. Houd zelf het ‘plafond’ in de gaten.
Om op de juiste manier een declaratie voor voedingsvoorlichting in te dienen, ga je als volgt te werk.

 • Consultonderwerp aanmaken:
  1. Ga naar de stamgegevens, tabblad consultonderwerpen
  2. Maak hier een consultonderwerp aan voor voedingsvoorlichting, met prestatiecode 500023 en prestatiecodelijst 990
 • Ga naar Stamgegevens, tabblad Verzekeraars:
  1. Zoek verzekeraar Zilveren Kruis (3311) op.
  2. Voeg hier een tarief toe voor prestatie 500023. Dit mag gewoon een uurtarief zijn.
 • Herstart Evry
 • Ga naar de client en vul de verwijzing in met als diagnose ‘Te hoog gewicht bij volwassenen BMI 25 < 30 (code 0086)’
 • Voeg consult Voedingsvoorlichting (500023) toe.
 • Er kan nu gedeclareerd worden
Print