Voedingsvoorlichting declareren

Er wordt een maximumbedrag vergoed, de zorgverlener mag zelf het tarief bepalen dat gedeclareerd wordt. Houd zelf het ‘plafond’ in de gaten.
Om op de juiste manier een declaratie voor voedingsvoorlichting in te dienen, ga je als volgt te werk.

 • Consultonderwerp aanmaken:

  1. Ga naar de stamgegevens, tabblad consultonderwerpen
  2. Maak hier een consultonderwerp aan voor voedingsvoorlichting, met prestatiecode 500023 en prestatiecodelijst 990
 • Ga naar Stamgegevens, tabblad Globalen:

  1. Zet de waarde bij ‘Consult_AfwijkendBedragVeldTonen’ op Ja
 • Ga naar Stamgegevens, tabblad Verzekeraars:

  1. Zoek verzekeraar Zilveren Kruis (3311) op.
  2. Voeg hier een tarief toe voor prestatie 500023
  3. Vul als bedrag in: 999999999
  4. Vink aan: vast bedrag
 • Herstart Evry
 • Ga naar de client en vul de verwijzing in met als diagnose ‘Te hoog gewicht bij volwassenen BMI 25 < 30 (code 0086)’
 • Voeg consult Voedingsvoorlichting (500023) toe en vul rechts onderin het bedrag in dat je wilt declareren voor dit consult, in het veld ‘Afwijkend bedrag’
 • Er kan nu gedeclareerd worden

Let op:

 1. Wanneer er bij consult 500023 geen afwijkend bedrag wordt ingevoerd, zal in de declaratiewizard een consult te declareren zichtbaar worden met een bedrag van 999999999. Dit moet direct opvallen. Zorg dat je dan eerst alsnog bij het betreffende consult het afwijkende bedrag invult, voordat je de declaratie gaat aanmaken en indienen.
 2. Het veld ‘Afwijkend bedrag’ zal nu zichtbaar worden voor elk consult, maar dient alleen ingevuld te worden bij het consult ‘Voedingsvoorlichting (500023)’. Wordt hier bij een ander consult toch een bedrag ingevoerd, dan zal het ingevoerde bedrag gedeclareerd worden, in plaats van het originele tarief.
 3. Je kunt eventueel ook kiezen om niet met een afwijkend bedrag te gaan werken maar met een vast eigen bedrag voor voedingsvoorlichting. Houd het wel rekening mee dat dit het bedrag is dat ingediend wordt, ongeacht de lengte van het consult. Werken met een tarief op uur basis voor prestatie 500023 zal niet werken en resulteren in een afwijzing.