Hoe crediteer ik een reeds door de verzekeraar betaald consult?

U heeft bijvoorbeeld een fout gemaakt met het consult en wil dit rechtzetten bij de zorgverzekeraar of u heeft een declaratie gemaakt bij de zorgverzekeraar welke als factuur naar de cliënt had gemoeten. Dan kunt u een credit consult aanmaken, dit wordt dan een min consult.

Stappen om credit consult aan te maken:

  • Ga in Evry naar het cliënt scherm en zoek de juiste cliënt op
  • Klik op wijzig cliënt
  • Klik met de rechtermuisknop op het consult welke gecrediteerd moet worden
  • Kies “Credit consult aanmaken”
  • Vervolgens zet Evry hetzelfde consult in het overzicht met als verschil dat de tijd wordt weergeven als negatieve (min) tijd, dit is dus het credit consult
  • Bij de volgende verwerking van de declaraties wordt dit credit consult dan meegenomen

Als er na bovenstaande stappen de melding verschijnt: “Alleen van consulten in een declaratie kan je een credit consult aanmaken.” dan is het consult niet verwerkt in een declaratie , dus dan is een credit consult onmogelijk.

Als de volgende melding verschijnt: “De declaratie (declaratienummer) is nog niet boekhoudkundig afgehandeld, toch een credit consult aanmaken voor het gedeclareerde bedrag? (Alleen voor factoring of ketenzorg).“ , dan kunt u het credit consult aanmaken voor een extern bedrijf wat uw facturering verzorgt of als u gebruikt maakt van een declaratie voor ketenzorg. Anders dient u eerst de declaratie te verwerken in het financiële gedeelte, op het tabblad boekhouding.

Als de melding: “De declaratie (declaratienummer) is nog niet boekhoudkundig afgehandeld, pas daarna kan je een credit consult aanmaken.” verschijnt, dan zal eerst de declaratie verwerkt moeten worden in het financiële gedeelte van Evry, op het tabblad boekhouding.
Voor een instructie hoe je de betalingen kunt verwerken in Evry, klik op onderstaande link:
https://www.evry.nl/hulpwebsite/index.php?searchString=betaling&video=28

Print