E-mailen met een afwijkend mailadres

E-mailen met een afwijkend mailadres
Standaard worden alle mails die vanuit Evry via onbeveiligde mail worden verstuurd, gestuurd vanuit het e-mailadres zoals ingesteld in de stamgegevens, tabblad ‘Email’ , onder de knop ‘smtp instellen’. Er kan echter voor gekozen worden om de mails te versturen met het emailadres van de gebruiker als afzender. Voorwaarde is dat het emailadres van de gebruikers ingevuld staat bij de gebruikersgegevens in de stamgegevens (tabblad gebruikers).

Wil je voor het versturen van afspraakbevestigingen en/of afspraakherinneringen afwijken van het standaard praktijk e-mailadres, dan kan dit door in de stamgegevens bij de globalen een ander afzenderadres in te vullen.

Voor afspraakbevestigingen:
Ga in de stamgegevens, tabblad globalen naar Afspraakbevestiging_Email_ViaAfwijkendEmailadres. Wanneer je hier ‘gebruiker’ invult, gebruikt Evry het e-mailadres van de ingelogde gebruiker als afzender. Wanneer je werkt met administraties kun je hier ook “administratie” invullen om dat e-mailadres te gebruiken. Voor het e-mailadres van de aan het consult gekoppelde gebruiker vul je “gebruikerconsult” in.

Voor afspraakherinneringen:
Ga in de stamgegevens, tabblad globalen naar Afspraakherinnering_Email_ViaAfwijkendEmailadres. Wanneer je hier “gebruikerconsult” invult, gebruikt Evry het e-mailadres van de gebruiker van het consult als afzender. Wanneer je werkt met administraties kun je hier ook “administratie” invullen om dat e-mailadres te gebruiken.

Wanneer je wilt gaan werken met een afwijkend mailadres, moet in sommige gevallen de afwijkende smtp gegevens worden geregistreerd binnen Evry. Dit dienen de gebruikers zelf te regelen.
Dit afwijkende wachtwoord voor de SMTP server is in de meeste gevallen niet nodig. In de stamgegevens kun je je SMTP server en inlognaam + wachtwoord invullen. Meestal kunnen deze inlognaam + wachtwoord door alle gebruikers binnen je gehele praktijk gebruikt worden. Ook wanneer deze niet met info@praktijkX.nl mailen, maar via gebruikerA@praktijkX.nl. Er zijn echter providers waarbij dat niet is toegestaan. In die gevallen dien je wel het wachtwoord van het account “gebruikerA@praktijkX.nl” te gebruiken. Dat wachtwoord kun je instellen in Evry.
Om dit in te stellen, moet elke gebruiker zelf naar een willekeurig cliëntdossier. Ga daar naar het tabblad ‘email’. Klik op ‘wijzig cliënt’ en dan op ‘afwijkend SMTP wachtwoord’. Vul het wachtwoord in dat bij het emailadres van de betreffende gebruiker hoort en sla op met de OK knop.

Print