COVID-19 herstelzorg registreren/declareren

Hieronder volgt een instructie om de nieuwe consultonderwerpen toe te voegen in Evry om COVID-19 herstelzorg te kunnen registreren/declareren. Lees dit goed door voordat je dit in gebruik neemt in Evry.

Let op:

  • Cliënten dienen toestemming te geven dat deze akkoord gaat met het delen van data ten behoeve van het onderzoek en als voorwaarde om in aanmerking te komen voor de aanspraak Herstelzorg Covid 19. Anders heeft de cliënt hier geen recht op en kan je voor deze cliënt ook geen aanspraak maken op vergoeding met deze consultonderwerpen.

Consultonderwerpen toevoegen
Om binnen Evry gebruik te maken van de nieuwe prestatiecodes i.v.m. de herstelzorg COVID-19 kun je onderstaande stappen volgen om deze toe te voegen in Evry:

  • Ga in de stamgegevens naar de consultonderwerpen
  • Voeg een nieuw consultonderwerp toe d.m.v. de knop Nieuw
  • Druk op de knop Haal naam en code uit de prestatiecodelijst
  • Vul de overige velden in en druk op Ok

Hiermee is het consultonderwerp aangemaakt en kan deze gebruikt worden binnen Evry. Herhaal dit tot alle voor jouw praktijk relevante consultonderwerpen zijn aangemaakt.

Tarieven van de verzekeraars toevoegen
Nadat je de nieuwe prestatiecodes hebt toegevoegd dien je ook bij de verzekeraars de tarieven voor deze nieuwe codes toe te voegen met onderstaande stappen:

  • Ga in de stamgegevens naar de (Zorg)verzekeraars toe
  • Klik onderin het scherm op de knop om de tarieven te synchroniseren
  • Herstart Evry

Evry is nu gereed om deze consultonderwerpen te declareren.

Klik hier voor de nieuwe prestatiecodes voor Diëtetiek in een overzicht
Klik hier voor de nieuwe prestatiecodes voor Ergotherapie in een overzicht

Let op: voor Diëtetiek dien je in de verwijzing de code “0095” te gebruiken. Heb je deze code nog niet, dan dien je deze handmatig toe te voegen. Ga naar de stamgegevens (daar moet je wel rechten voor hebben)

Ga naar het tabblad ‘Diagnoses’
Druk op de knop NIEUW
Voer bij naam ‘Covid19’ in
Voer bij diagnose code ‘0095’ in
Druk op OK

Print