Aanmaken en invoeren consulten en consultonderwerpen

Het aanmaken van nieuwe consultonderwerpen gaat via het onderdeel “stamgegevens”, “Consultonderwerpen. Druk op “Haal naam en code uit prestatiecodelijst” om een nieuwe prestatiecode toe te voegen. Kies vervolgens een prestatiecode en druk op “OK” om deze toe te voegen. Geef vervolgens de tijdsduur en grootboekrekening aan. Je kan deze nu gebruiken in het cliëntendossier.

Aanmaken nieuwe consultonderwerpen
In Evry staan standaard al een aantal veel gebruikte consultonderwerpen waar je uit kan kiezen. Je kan in Evry gemakkelijk extra consultonderwerpen toevoegen.

Klik op het onderdeel “stamgegevens”.
Ga naar het tabblad “consultonderwerpen”
Je krijgt nu een lijst te zien van alle consultonderwerpen die je reeds bij een cliënt kan gebruiken.

Om een nieuw consultonderwerp toe te voegen dat nog niet in deze lijst staat klik je op “nieuw”.
Klik vervolgens op “Haal naam en code uit prestatiecodelijst”
Je krijgt nu een overzicht van alle prestatiecodes die bij VEKTIS bekend zijn.
Kies vervolgens een prestatiecode welke je wil toevoegen en druk op “OK”.

In het volgende scherm dien je de grootboekrekening te kiezen waar je de omzet op wil boeken.

Indien gewenst kan je hier ook de standaardduur van het consult aanpassen.
De standaardduur is het aantal minuten dat een consult is als je deze toevoegt bij de cliënt. Indien dit verschilt, vul dan de waarde in die het meest voorkomt.
Zodra je het consult bij de cliënt kiest krijg je de standaard duur van het consult te zien. Deze kan je daarna echter altijd wijzigen.
Druk op “OK” om het scherm te sluiten.

Invoeren consultonderwerpen bij cliënt.
Het gebruiken van een consultonderwerp kan op 2 manieren

  • Via het cliëntendossier
  • Via de agenda

Cliëntendossier
Ga naar het onderdeel “cliënt”.
Zoek de cliënt op onder “zoeken naar” door een deel van .
Druk op “wijzig cliënt”.
Ga naar het tabblad “consulten”.
Druk op “nieuw” om een nieuw consult toe te voegen”.
Kies bij “consult onderwerp” het gewenste consultonderwerp.
Pas (indien gewenst) de begintijd en de consultduur aan.
Geef daarnaast aan of de rekening naar de cliënt, verzekeraar of verzameldebiteur (ketenzorg) moet.

Agenda
Ga naar het onderdeel “agenda”. Je krijgt nu de agenda te zien.
Sleep een cliënt van de linkerkant van de agenda naar de gewenste datum/tijd in de agenda.
Kies bij “consult onderwerp” het gewenste consultonderwerp.
Pas (indien gewenst) de begintijd en de consultduur aan.
Geef daarnaast aan of de rekening naar de cliënt, verzekeraar of verzameldebiteur (ketenzorg) moet.

Print