Oefentool

Om te oefenen met het invullen van de HoNOS+ en het selecteren van het juiste zorgvraagtype heeft Evry een losse module ontwikkeld waarmee geoefend kan worden. Deze tool zal ook in Evry binnen het dossier op dezelfde manier beschikbaar zijn vanaf januari 2021, waarbij de gegevens per cliënt worden opgeslagen in het dossier.

Download de tool hier (gratis):
Evry Oefentool HoNOS+ (voor Windows)

Wat is de HoNOS+?

De HoNOS+ is een Nederlandstalige uitbreiding/bewerking van de britse Health of the Nation Outcome Scales. De
HoNOS is ontwikkeld in opdracht van het Engelse Ministerie van Volksgezondheid om op eenvoudige, betrouwbare en valide wijze de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van psychiatrische patiënten routinematig in kaart te brengen. De HoNOS is vrij beschikbaar en de meest gebruikte uitkomstmaat in Engeland en Australië.

HoNOS+ breidt de normale HoNOS van 12 vragen uit tot 19 vragen. De eerste 12 vragen zijn de reguliere HoNOS vragen vertaald naar het Nederlands. Al deze vragen gaan over de actuele situatie. Vraag 13 is een extra vraag over de actuele situatie en vraag 14 t/m 19 gaan over de geschiedenis.

Doel van de HoNOS+

Doel van de HoNOS+ is om op basis van de antwoorden een inschatting te maken over het juiste zorgvraagtype van de cliënt. Er zijn hierbij 3 zogenaamde superclusters waar de 20 verschillende zorgvraagtypes onder vallen:

X – Psychische aandoening
Y – Psychotische stoornis
Z – Cognitieve beperking

Bij de HoNOS+ wordt eerst een keuze gemaakt tussen deze drie super clusters. Hierna wordt de vragenlijst doorlopen. Dit kan op twee manieren: Volledig of dynamisch. Hierna volgt een gesuggereerde zorgvraagtypering (dynamische route) of een meest waarschijnlijke zorgvraagtypering (volledige route) met waarschijnlijkheids-percentage. In sommige gevallen is het niet mogelijk om met de dynamische route tot een suggestie te komen, in dat geval wordt overgeschakeld naar de volledige route. Reeds ingevulde vragen hoeven dan niet opnieuw beantwoord te worden. Tot slot kiest de zorgverlener op basis van de informatie de juiste zorgvraagtypering.

Zorgvraagtypering

Als onderdeel van het zorgprestatiemodel wordt vanaf 2022 zorgvraagtypering ingevoerd in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het doel van zorgvraagtypering is om naast een financieel model ook een inhoudelijk element op te nemen in de toekomstige bekostiging. Deze zorgvraagtypering bevat informatie over de zorgbehoefte van de cliënt. Voor de geestelijke gezondheidszorg wordt de HoNOS+ gebruikt als hulpmiddel om tot de juiste zorgvraagtypering te komen. Er zijn 20 zorgvraagtypes, verdeeld over 3 super clusters X, Y & Z.

Zorgvraagtypes

X – Psychische aandoening: Psychische aandoening, maar geen sprake (geweest) van verontrustende psychotische symptomen en/of wanen en hallucinaties.

 • lichte problematiek
 • lichte problematiek met grotere zorgvraag
 • matige problematiek
 • ernstige problematiek
 • zeer ernstige problematiek
 • sterk onredelijke overtuiging
 • aanhoudend en/of zeer beperkend
 • zeer risicovol/chaotische problematiek

Y – Psychotische stoornis: Verontrustende psychotische symptomen en/of wanen en hallucinaties (met hinder en/of bizar gedrag)

 • eerste episode
 • stabiel
 • chronisch en beperkend
 • beperkend met ernstige psychotische kenmerken
 • acute episode
 • Depressie met psychotische kenmerken – acute episode
 • chronisch, instabiel en ernstig middelenmisbruik
 • chronisch, instabiel en zeer lage motivatie/therapietrouw

Z – Cognitieve beperking: Neurocognitieve problematiek: Geheugen of oriëntatie gerelateerd (zoals dementie en neurocognitieve stoornissen)

 • licht
 • matig/lichte gedrags- of psychische complicaties
 • ernstig met matige gedrags- of psychische complicaties
 • ernstig met ernstige gedrags- of psychische complicaties

Meer informatie

Voor meer informatie zie de website zorgprestatiemodel.nl. Hier is alles over het zorgprestatiemodel terug te vinden, inclusief informatie over de HoNOS+.

Specifiek over de HoNOS+ zijn de volgende links interessant: